Zwołanie Komisji Edukacji - kwiecień 2024

Zwołanie Komisji Sportu i Infrastruktury Sportowej - kwiecień 2024

Zwołanie Komisji ds. Projektowania i Kształtowania Terenów Zielonych - kwiecień 2024

Zwołanie Komisji Zdrowia, Rodziny, Mieszkalnictwa i Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi - kwiecień 2024

Zwołanie Komisji Zdrowia, Rodziny, Mieszkalnictwa i Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi - kwiecień 2024

Zwołanie Komisji Komunikacji Społecznej i Dialogu z Mieszkańcami - kwiecień 2024

Zwołanie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego - kwiecień 2024

Zwołanie Komisji Kultury - kwiecień 2024

Zwołanie Komisji Planowania Przestrzennego, Mienia i Infrastruktury - kwiecień 2024

Zwołanie Komisji Rewizyjnej - kwiecień 2024