Komisja Komunikacji Społecznej i Dialogu z Mieszkańcami

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:

CZŁONKOWIE KOMISJI:

CELE KOMISJI:

  • Współpraca z władzami miasta Krakowa w celu pozyskiwania lokali dla instytucji społecznych i organizacji pozarządowych na realizację zadań statutowych adresowanych do mieszkańców dzielnicy.
  • Współpraca z młodzieżą, w szczególności wspieranie działalności Rady Młodzieżowej Dzielnicy XV Mistrzejowice.
  • Określanie potrzeb społecznych mieszkańców i sposobu ich zaspokajania.