Proaktywni z POWER-em!

W Krakowie ruszył nabór do IV edycji projektu „Proaktywni z POWER-em!”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia.

Informacja o zezwoleniu na realizację inwestycji Budowy Północnej Obwodnicy Krakowa

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Półkolonie letnie 2021

Centrum Młodzieży zaprasza dzieci w wieku od 6 do 9 lat na półkolonie letnie w Mistrzejowicach, w Nowej Hucie! W ofercie m.in.: zajęcia i warsztaty prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, bilety wstępu do krakowskich instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz na zajęcia rekreacyjne, codzienny dwudaniowy obiad oraz deser.

Bezpośrednia obsługa mieszkańców zawieszona do odwołania

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna jest sposobem umożliwiającym realizację działań mieszkańców dla mieszkańców przy wsparciu Urzędu. Miasto to mieszkańcy, którzy budują jego przestrzeń, otoczenie i przyszłość.

Nabór do Rady Budżetu Obywatelskiego

Nabór do Rady Budżetu Obywatelskiego

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otarty nabór na wakujące miejsca w Radzie Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa.
Nabór trwa do 12 marca 2021!

Rozlicz PIT w Krakowie!

Twój PIT robi różnicę – sprawdź, dlaczego warto rozliczać go w Krakowie!

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników PMK

Informujemy, że na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) pracownicy Urzędu Miasta Krakowa oraz Straży Miejskiej Miasta Krakowa będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych į transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dowodów uiszczania opłat za te usługi oraz dokumentów potwierdzających stan techniczny tych obiektów. 

Konsultacje Społeczne „System Informacji Miejskiej w Krakowie”

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wdrożenia Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w Krakowie, którego zadaniem jest uporządkowanie oznakowania miejskiego w ramach jednolitych zasad graficznych i wzorniczych.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.