Komisja Sportu i Infrastruktury Sportowej

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:

WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI:

CZŁONKOWIE KOMISJI: