Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:

CZŁONKOWIE KOMISJI:

Przedmiot działania:

  1. Współpraca z instytucjami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz wydziałami merytorycznymi Urzędu Miasta Krakowa w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie dzielnicy.
  2. Inicjowanie i wspieranie działań realizowanych w ramach programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków".
  3. Monitorowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie dzielnicy i sygnalizowanie potencjalnych zagrożeń odpowiednim służbom.
  4. Wspieranie działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych ze zjawiskami patologicznymi, kryminogennymi i subkulturami młodzieżowymi, a także działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.