Komisja Kultury

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:

WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI:

CZŁONKOWIE KOMISJI:

CELE KOMISJI:

  • Opiniowanie i wnioskowanie w przedmiocie tworzenia lub likwidacji na terenie dzielnicy placówek upowszechniania kultury.
  • Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych.
  • Wypracowanie opinii do projektów uchwał w sprawie nazewnictwa ulic i placów oraz umieszczania tablic pamiątkowych na terenie dzielnicy.
  • Działania promujące dzielnicę, w tym organizacja „Dnia Otwartego Magistratu”