Komisja Edukacji

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:

CZŁONKOWIE KOMISJI:

CELE KOMISJI:

  • Realizacja polityki miasta Krakowa w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, w tym współpraca z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi, mieszkańcami oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przedmiotu działania komisji.
  • Pozyskiwanie i analiza informacji na temat potrzeb remontowych placówek oświatowych na terenie dzielnicy.
  • Opiniowanie i wnioskowanie w przedmiocie tworzenia lub likwidacji na terenie dzielnicy placówek oświaty