Komisja Budżetowa

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:

CZŁONKOWIE KOMISJI:

CELE KOMISJI:

  • Koordynacja działań związanych z przygotowaniem i realizacją budżetu obywatelskiego, w tym przeprowadzenie akcji informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej na terenie dzielnicy.
  • Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez podmioty, którym przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej, w zakresie przedmiotu działania komisji.
  • Analiza i ocena planów oraz sprawozdań dotyczących budżetu dzielnicy.