Harmonogram budżetu obywatelskiego 2023

DZIAŁANIE:

TERMIN:

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami

luty

Składanie projektów

1 lutego  – 2 marca

Publikacja wyników weryfikacji

12 czerwca

Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej

12 – 21 czerwca

Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu

do 12 lipca

Głosowanie

22 września – 6 października

Ogłoszenie wyników głosowania

30 października

Zatwierdzenie projektów do realizacji

do 15 listopada