WPW 2024-2027

WPW 2024-2027

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o rozpoczętych konsultacjach, dotyczących Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027. 

Informacja o konsultacjach projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027

Prezydent Miasta Krakowa informuje o konsultacjach projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027.

Konsultacje odbywają się w terminie od 15 kwietnia do 10 maja 2024 roku, a ich realizatorem jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków. Konsultacje przeprowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji jest zebranie wniosków, uwag i opinii organizacji pozarządowych w zakresie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą:

1. skorzystać z telefonicznych dyżurów eksperta:

  • 19 kwietnia 2024 r. tel. 12 616 78 11 od godziny 9.00-14.00
  • 26 kwietnia 2024 r. tel. 12 616 51 35 od godziny 9.00-14.00

2. wziąć udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym w dniu 6 maja 2024 r. w godz. 15.00 17.00 w sali nr 9 (open space) w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 przy ul. Zabłocie 22 (parter);

3. przekazać swoje wnioski, uwagi i propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2024 r. w następujący sposób:

  • przesłać wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  • przesłać wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE WPW 2024-2027”,
  • dostarczyć lub wysłać wypełniony formularz do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (pokój nr 21, III piętro),
  • podczas spotkania konsultacyjnego.

Projekt konsultowanego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027 z formularzem konsultacyjnym dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl, w miejskim serwisie internetowym dotyczącym konsultacji www.obywatelski.krakow.pl oraz w miejskim portalu internetowym dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl.

formularz konsultacyjny.pdf

Projekt WPW GKM.pdf

Informacja Konsultacje WPW.pdf

Komunikat w sprawie konsultacji   dostępny jest: https://ngo.krakow.pl/konsultacjem/214392,artykul,polityka_spoleczna.html

https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/281956,52,komunikat,ogloszenie_o_konsultacjach_projektu_wieloletniego_programu_wspolpracy_gminy_miejskiej_krakow_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_lata_2024-2027.html

https://www.bip.krakow.pl/?news_id=191710 i https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=185202

oraz https://www.facebook.com/ngo.krakow/posts/pfbid02ksPWsHQwr9BECPgKrzNviVQJiJ57cXjydz4cdsUBgT92GSmZpjogSN4oZJtVwT9Dl.