VII sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice - 23.05.2024

VII sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice - 23.05.2024

Dzisiaj odbyła się VII sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice.

Rada podjęła uchwały w sprawie m.in.

  • wstępnego rozdysponowanie środków na 2025 rok
  • sfinansowaniu zadań potrzebnych do realizacji jeszcze w 2024 roku
  • pozytywnego zaopiniowania inicjatywy lokalnej ,,Wakacyjne Rękodzieła dla najmłodszych na Mistrzejowicach''
  • zgłoszenia poprawek do Planu Ogólnego Miasta Krakowa
  • pozytywnego zaopiniowania budowy parkingi przy ul. Franciszka Kniaźnina w Krakowie