Otwarte konkursy ofert na prowadzenie Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3

Informacja o ogłoszeniu dwóch otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”, w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Niniejsze konkursy mają na celu wybór ofert w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”, w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 oraz w lokalach wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

Termin składania ofert upływa 12 lutego br. o godz. 15.00

Więcej informacji o konkursie dotyczącym realizacji zadania w lokalach wskazanych przez organizacje pozarządowe:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu

Ogłoszenie konkursowe

Więcej informacji o konkursie dotyczącym realizacji zadania w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 w Krakowie:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu

Ogłoszenie konkursowe

 

Link do artykułu na stronie Krakowskiej Karty Rodzinnej:Otwarte konkursy ofert na prowadzenie Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3 - Krakowska Karta Rodzinna (kkr.krakow.pl)