Konkurs dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy przypomnieć, że zbliża się termin przesyłania zgłoszeń do konkursu dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. Jeszcze tylko do 15 stycznia br. czekamy na zgłoszenia do pierwszej edycji konkursu ekologicznego "SEGREGUJEMY WSPÓLNIE".

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepiej zorganizowanych i najlepiej utrzymanych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, w których segregacja odpadów jest prowadzona w sposób zgodny z obowiązującym "Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków". Do konkursu mogą się zgłaszać Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zlokalizowane na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Oceny miejsc gromadzenia odpadów dokona Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa.

Szczegóły dotyczące Konkursu - Zarządcy - Konkurs dla Spółdzielni i Wspólnot - MPO Kraków