Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. Zachęcam organizacje pozarządowe, działające na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, do udziału w ogłoszonym konkursie na realizację zadania pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Ogłoszony konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej, która na zlecenie i przy finansowym wsparciu Gminy Miejskiej Kraków poprowadzi Klub Rodziców w okresie od 20 listopada 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. Oferty można składać do 25 października 2023 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji o konkursie w ogłoszeniu konkursowym zamieszczonym w BIPna portalu ngo.krakow.pl oraz pod nr tel. 12/616-11-61 oraz 12/616-50-32.