Konkurs "Zakochaj się w Klimacie"

Konkurs plastyczny „Zakochaj się w Klimacie”

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna wraz z Młodzieżową Radą Krakowa zachęcają do udziału w III edycji proklimatycznego konkursu plastycznego skierowanego do uczniów krakowskich szkół pod nazwą „Zakochaj się w Klimacie”. W poprzedniej edycji uhonorowano 300 młodych artystów. Konkurs ma przyczynić się do budowy świadomości uczniów w zakresie problematyki klimatycznej oraz skłonić młodzież do włączenia się w szeroko rozumiane działania proklimatyczne. Wystarczy przesłać do KEGW pracę plastyczną o formacie A4 prezentującą rozwiązania w zakresie ochrony klimatu na terenach bliskich miejscu zamieszkania uczestnika konkursu. Prace należy wykonać samodzielnie przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej, rysunku lub mieszanej.

Prace konkursowe rozpatrywane będą osobno w 4 kategoriach wiekowych:

 kategoria I – uczniowie klas 1–3 szkół podstawowych,
 kategoria II – uczniowie klas 4–6 szkół podstawowych,
 kategoria III – uczniowie klas 7–8 szkół podstawowych,
 kategoria IV – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W każdej z czterech kategorii wiekowych komisja przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień. Prace należy dostarczyć do Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w terminie od 1 grudnia 2023 r. do 20 stycznia 2024 r. Rozstrzygnięcie konkursu „Zakochaj się w Klimacie” nastąpi w dniu 14 lutego do godz. 14.00. Autorów najciekawszych prac we wszystkich czterech kategoriach nagrodzimy m.in. repliką barometru FitzRoya „grą planszową z klimatem” oraz zestawami ekologicznych gadżetów. Ponadto, w późniejszym terminie laureaci otrzymają kalendarz ekologiczny na kolejny rok przedstawiający ilustracje zwycięskich prac. Dodatkowo prace konkursowe zostaną opublikowane na fanpage facebook Klimat-Energia-Gospodarka Wodna oraz na naszej stronie internetowej. Do każdej przesłanej pracy należy dołączyć obowiązkowo w załączniku mailowym:


a) Kartę Zgłoszenia (zał. nr 1) wypełnioną czytelnie lub na komputerze i podpisaną przez
pełnoletniego uczestnika konkursu lub rodzica czy opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego
uczestnika,
b) zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych (zał. nr 2),
c) zgodę na publikację wizerunku uczestnika konkursu (zał. nr 3),
d) licencję na korzystanie z pracy przez Organizatora (zał. 4).

Szczegółowy regulamin wraz z załącznikami można znaleźć na stronie https://kegw.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/11/Regulamin-konkursu-_Zakochaj-sie-w-Klimacie.pdf
Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Uczestników.


W przypadku chęci pozyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem Klimatu KEGW,
tel. (12) 32 33 062, (12) 32 33 061, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..