Budowa KST IV – zmiany na ul. Meissnera i Młyńskiej

Budowa KST IV – zmiany na ul. Meissnera i Młyńskiej

W sobotę, 18 listopada br. od godz. 5:00 obowiązywać będzie kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Zamknięcia oraz zwężenia pasów jezdni pojawią się na ul. Meissnera oraz ul. Młyńskiej i będą obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października br. Ten etap zmian w organizacji ruchu potrwa do połowy przyszłego roku.

 Ulice Młyńska i Meissnera:

 • na odcinku od ul. Młyńskiej bocznej do ul. Chałupnika, ruch kołowy poprowadzony zostanie jedną jezdnią (wschodnią), na której zostaną wydzielone dwa pasy ruchu (po jednym w każdym kierunku),
 • na ul. Młyńskiej ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane zieleńce.

Rondo Młyńskie:

 • na rondzie Młyńskim zostanie wprowadzona zmiana układu skrzyżowania oraz pierwszeństwa przejazdu. Z uwagi na brak możliwości skrętu z ul. Młyńskiej w lewo w ul. Pilotów do ulic: Sadzawki, Akacjowej oraz Ułanów samochody kierowane będą na trasę objazdową poprowadzoną ul. Młyńską boczną lub ul. Ugorek,
 • dodatkowo sygnalizacja świetlna na rondzie Młyńskim zostanie wyłączona.

Pozostałe zmiany:

 • na al. Bora-Komorowskiego, jadąc od ronda Polsadu, możliwe będzie zawracanie w rejonie centrum handlowego “Krokus”,
 • na odcinku ul. Chałupnika, prowadzącym do ul. Meissnera, będzie dostępny jedynie pas ruchu umożliwiający skręt w prawo,
 • z ul. Miechowity zostanie dopuszczony skręt w lewo w ul. Młyńską dla komunikacji miejskiej,
 • wyznaczony zostanie dodatkowy buspas w ul. Olszyny oraz ul. Pilotów na odcinku od ul. Lesistej do ul. Widnej.

W tym etapie zostaną udostępnione tymczasowe perony przystankowe w nowych lokalizacjach:

 • przystanek autobusowy Pszona 02 (jadąc od ronda Młyńskiego) zostanie przeniesiony za skrzyżowanie ul. Chałupnika, Meissnera i Pszona.
 • przystanek autobusowy rondo Młyńskie 02, znajdujący się na ul. Pilotów, zostanie przesunięty o ok. 60 m w pobliże ul. Żwirki i Wigury
 • przystanek autobusowy rondo Młyńskie 04, na ul. Meissnera, zostanie przeniesiony na jezdnię wschodnią.
 • na ul. Miechowity w pobliżu skrzyżowania z ul. Młyńską zostanie utworzony dodatkowy przystanek autobusowy dla linii jadących w kierunku północnym.
 • przystanek autobusowy Olsza II 02 z aktualnej lokalizacji na ul. Lublańskiej przed rondem Polsadu zostanie przeniesiony: dla linii 138 na początek ul. Lublańskiej (odcinek od ronda Polsadu do ronda Berei), dla linii 172 na al. Bora-Komorowskiego za zjazdem z ronda Polsadu.