Rozbudowa ul. Do Fortu

Rozbudowa ul. Do Fortu

Do Zarządu Dróg Miasta Krakowa wpływają głosy mieszkańców, które wskazują na to, że część z nich jest przeciwna realizacji rozbudowy ul. Do Fortu w formule, jaka została zapisana w Budżecie Miasta Krakowa. W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zadania podjęta została też uchwała Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice.

Obecnie trwa pozyskiwanie decyzji ZRID (zezwalającej na realizację inwestycji drogowej) dla zadania: “Rozbudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego”. Pojawiają się jednak wnioski mieszkańców dotyczące ograniczenia zakresu inwestycji jedynie do wykonania przebudowy lub remontu ulicy wraz z wprowadzeniem na niej ruchu jednokierunkowego.

Na tym etapie realizacji zadania wnioski mieszkańców nie mogą zostać uwzględnione, ponieważ wymagałyby ponownego opracowania projektu w zakresie przebudowy lub remontu, a nie jak obecnie – rozbudowy ul. Do Fortu, która uzyskała wszystkie wymagane opinie wraz z pozytywną opinią Rady i Zarządu Dzielnicy XV w podjętej w 2018 roku uchwale. W związku z powyższym Zarząd Dróg Miasta Krakowa może odstąpić od dalszej realizacji tego zadania budżetowego dotyczącego rozbudowy ul. Do Fortu i podjąć starania o wykonanie jedynie remontu ulicy – zgodnie z napływającymi sugestiami.

Zwracamy się zatem z prośbą do mieszkańców zainteresowanych tym zadaniem o wyrażenie opinii odnośnie jego przyszłości. Opinie można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://inwestycje.krakow.pl/investment/41, gdzie po kliknięciu przycisku “Zgłoś uwagi do inwestycji” można zostawić swoją opinię. Zachęcamy do wypowiedzenia się w terminie do 26 listopada 2021 roku.

Zebrane opinie zostaną przedstawione między innymi radnym Dzielnicy XV Mistrzejowice podczas dyskusji o przyszłości zdania.

Informacje na stronach ZDMK: https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/ul-do-fortu-remont-czy-rozbudowa/

Zachęcamy do udziału!