Program Rozwoju Edukacji Obywatelskiej – konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Rozwoju Edukacji Obywatelskiej w Krakowie na lata 2022-2025.

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Jednostka merytoryczna: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Termin konsultacji: od 8 do 29 października 2021 roku.
W ramach konsultacji mieszkańcy mają możliwość:

  • wypełnić ankietę internetową
  • wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych online, które odbędą się na platformie Zoom:
    – 14 października w godzinach: 17.00 -19.00. Temat: Edukacja na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
    – 21 października w godzinach 17.00 -19.00. Temat: Aktywność obywatelska na rzecz budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego
  • wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym stacjonarnym:
    – 28 października w godzinach 17.00 -19.00.

Temat: Spotkanie podsumowujące wraz z możliwością składania uwag.

Termin rejestracji na spotkanie stacjonarne upływa z dniem 22 października.

Miejsce spotkania zostanie podane po zakończeniu rejestracji.

Dodatkowo wnioski/uwagi lub propozycje można przekazać wysyłając je w formie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Link do ankiety, rejestracja na spotkania oraz link do dyskusji na mapach argumentacji znajdują się na miejskiej stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w Gminie Miejskiej Kraków: www.obywatelski.krakow.pl