Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej – konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 /z perspektywą do 2030 roku/ w Gminie Miejskiej Kraków.

Ogłoszenie

 Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 /z perspektywą do 2030 roku/ w Gminie Miejskiej Kraków.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje  zostaną przeprowadzone przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie we współpracy
z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 12 listopada 2021 r. do 3 grudnia 2021 r.

W ramach konsultacji odbędą się:

  1. 2 otwarte spotkania z mieszkańcami Krakowa:

19 listopada 2021 roku godz. 10.00-12.00 –  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, sala konferencyjna pok. 231.

26 listopada 2021 roku godz. 15.00-17.00 – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, sala konferencyjna pok. 231.

*Z uwagi na obostrzenia sanitarne, osoby zainteresowane muszą zgłosić chęć uczestniczenia w spotkaniach pod nr tel. 12 68 68 220 lub drogą mailową na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – najpóźniej dzień przed planowaną datą spotkania.

  1. Dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 68 68 220 w dniach:

16 listopada 2021 roku godz. 10.00-12.00,

23 listopada 2021 roku godz. 15.00-17.00.

Konsultowany projekt dokumentu wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji dostępne są:

  • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu, www.obywatelski.krakow.pl 
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa – BIP MJO Grodzki Urząd Pracy w Krakowie w zakładce Polityki, Programy, Raporty – Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 /z perspektywą do 2030 roku/ w Gminie Miejskiej Kraków,  https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=28
  • na stronie internetowej: www.ngo.krakow.pl
  • w wersji papierowej w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34 (pok. 220). Ze względu na panującą sytuację, spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19, przed udaniem się do urzędu zwracamy się z prośbą  o telefon na numer 12 68 68 220  w celu umówienia się na wizytę.

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. w następujący sposób:

  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków (liczy się data wpływu do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie nie później niż do dnia 3 grudnia 2021 r.)
  • dostarczyć osobiście do siedziby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34.