Podziel się opowieściami z Mistrzejowic w Dniu Otwartym Muzeów Krakowskich

Sensacja – w dniu Otwartych Drzwi podziel się z nami swoimi mistrzejowickimi opowieściami! Chcemy zobaczyć tutejsze osiedla oczami ich mieszkańców!

To też w Dniu Otwartym Muzeów Krakowskich inaugurujemy „Wolną Mistrzejowicką Ścianę”. Przez cały czas prezentowania wystawy „Osiedleni. Mistrzejowice” na ekspozycji będzie specjalna biała ściana, na której zwiedzający będą mogli umieszczać: zdjęcia, przemyślenia, wiersze, prozę, rysunki i obserwacje dotyczące dzielnicy.

Traktujcie nasze wezwanie całkowicie dowolnie. Każdy może przyjść i dołożyć swoją „cegiełkę” do obrazu dzielnicy.
 
W niedzielę 14 listopada o 11.30 zaczynamy, a będą nam w tym towarzyszyć tak znane w Nowej Hucie (i oczywiście związane z Mistrzejowicami) osoby jak Jarosław Klaś, Jerzy Kujawski „Szpinak” czy Krzysztof Ridan.
 
Zapraszamy do Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E1).

Szczegóły: Podziel się opowieściami z Mistrzejowic w Dniu Otwartym Muzeów Krakowskich | Facebook