Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
Wydarzenia

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


thumb thumb thumb thumb
Święto Niepodległości w interpretacji artystycznej dzieci z Przedszkoli z XV

Gdy zapytałyśmy nasze przedszkolaki „Co to jest Ojczyzna?” – usłyszałyśmy … to Polska, …rodzina, …i las, …i nasze miasto, …i ja i moi koledzy… Przedszkolak ekscytuje się otaczającym światem w każdym wymiarze. Wszystko jest dla niego ciekawe, interesujące, warte poznania. Każdy dzień to okazja do przeżywania czegoś nowego, do gromadzenia doświadczeń, wiedzy i nabywania umiejętności.
20 listopad 2013


  • 2179 czytań
Koncert "Młodzi z Piętnastki dla Niepodległej”

Niedługo po Dniu Niepodległości, 14 listopada 2013 r., odbył się koncert pt. „Młodzi z Piętnastki dla Niepodległej”, w czasie którego dzieci i młodzież ze szkół naszej dzielnicy, wyrazili swoją hołd dla wszystkich tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Nie zabrakło doniosłych patriotycznych pieśni oraz wierszy o Polsce, Polakach, o naszej Ojczyźnie.
20 listopad 2013


  • 2285 czytań
Żabki w Dzielnicy XV

Z inicjatywy pani Małgorzaty Mokrzyckiej z Klubu „Kuźnia” Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida 17 października 2013 r. dzieci z grupy „Żabki” z Samorządowego Przedszkola nr 148 w Krakowie (os. Tysiąclecia) udały się na spotkanie z Piotrem Serafinem – przewodniczącym Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice.
18 listopad 2013


  • 1810 czytań
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Dział Pomocy Bezdomnym


Prace porządkowe na os. Piastów

W związku z zainteresowaniem mieszkańców pracami porządkowymi na osiedlu Piastów w rejonie działek i piekarni Awiteks informujemy, że Rada Dzielnicy uporządkowała ww. teren w celu poprawy estetyki bezpieczeństwa tego obszaru dzielnicy. Przeprowadzone prace nie mają nic wspólnego z realizacją jakiejkolwiek inwestycji budowlanej lub komunikacyjnej.
12 listopad 2013


  • 1786 czytań
Spotkanie z Lucyną Olejniczak

W listopadzie 1983 roku, filia nr 8  Nowohuckiej Biblioteki Publicznej rozpoczęła swoją działalność w środowisku nowohuckim. Z tej okazji 6 listopada 2013 r., odbyło się spotkanie  z czytelnikami, podczas którego gościem honorowym była nowohucka pisarka Pani Lucyna Olejniczak.
12 listopad 2013


  • 1700 czytań
Zapraszamy na wspólne świewanie pieśni partiotycznych


Budowy i remonty na terenie Mistrzejowic

Informujemy mieszkanców, że przy ulicy Srebrnych Orłów (os. Bohaterów Września) rozpoczęto budowę zespołu mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, z garażami podziemnymi, stacją trafo, wewnętrznym układem drogowym z parkingiem. Z danych umieszczonych na tablicy informacyjnej wynika, że inwestorem oraz wykonawcą jest Firma WEST-BUD I  Sp. z o.o. SP.K. Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice nie była poinformowana o  rozpoczętej inwestycji i jej nie opiniowała.
7 listopad 2013


  • 4117 czytań
Konsultacje społeczne

Urząd Miasta Krakowa realizując uchwałę nr LXXXI/1257/13 Rady Miasta Krakowa z 11 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dot. propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przystępuje do konsultacji społecznych wspomnianej uchwały wraz z jej załącznikiem i prosi o wyrażenie opinii co do propozycji w niej zawartych.
3 listopad 2013


  • 1634 czytań
Uchwały z XXXIV sesji Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice

Zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwał przyjętych na XXXIV sesji Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, która odbyła się w dniu 24 października 2013 roku.
26 październik 2013