Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Informacja dotycząca nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Przedstawiamy informację dotyczącą nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krakowa.

1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to przedłużenie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.
3. Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej Pacjent może skorzystać w przypadku lżejszych, nagłych dolegliwości, z powodu  tórych na co dzień zgłasza się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent, który z powodu dysfunkcji narządów ruchu lub przewlekłej choroby nie może osobiście zgłosić się do przychodni ma prawo poprosić o wizytę domową.
4. Pacjentów nie obowiązuje rejonizacja – chory może wybrać dowolną placówkę na terenie Miasta Krakowa. Jeśli jednak stan zdrowia uniemożliwia mu dotarcie do przychodni i potrzebna będzie wizyta w domu - pacjent powinien poprosić o nią w placówce zabezpieczającej opiekę całodobową.
5. Ta forma opieki zdrowotnej obejmuje przypadki: nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, braku objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia (a środki zastosowane we własnym zakresie nie przyniosły spodziewanej poprawy), oraz gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni pogorszy stan zdrowia.
6. W przypadku nagłego urazu trzeba zgłosić się do szpitala: pomoc udzielana jest w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym.

Wykaz placówek realizujących w 2012 roku świadczenia NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ na terenie Krakowa