Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Remonty w Mistrzejowicach

Od miesiąca kwietnia sukcesywnie realizowane są zadania remontowe zlecone przez Radę Dzielnicy Mistrzejowice. Na chwilę obecną wyremontowano odcinek chodnika przy ulicy Kruszwickiej. Jest to kontynuacja wymiany nawierzchni rozpoczętej w roku ubiegłym. Nowa kostka ułożona została na odcinku od pawilonu w rejonie bloku nr 25 do ulicy Jadźwingów. Pozostało jeszcze wylanie asfaltu na parkingu przed pawilonami handlowymi.
Kolejny odcinek chodnika, na którym zniszczone płyty zastąpiono kostką biegnie wzdłuż ulicy Wiślickiej od skrzyżowania z ulicą Gen. Okulickiego do końca postoju Taxi. Zakres prac, a co za tym idzie koszty remontu całego chodnika wzdłuż ulicy Wiślickiej są stosunkowo wysokie, dlatego zadanie będzie kontynuowane w następnych latach.
Ukończony został remont chodnika na przystanku autobusowym przy ul. Generała Okulickiego od strony osiedla Kombatantów. Dodatkowo w miejscu starego przedeptu ułożony został chodnik umożliwiający dojście do pobliskich bloków mieszkalnych. Dobiegają końca prace przy odtworzeniu zadaszenia sceny w miejscu spalonego amfiteatru w Parku Tysiąclecia. To samo dotyczy generalnego remontu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 126 oraz chodnika w rejonie zajezdni autobusowej w os. Złotego Wieku. Szczegółowe informacje o tych i przyszłych pracach remontowych zamieścimy w kolejnych numerach tygodnika.

Wiesław Zającchodnik przy ul. Kruszwickiej po remonciechodnik przy ul. Wiślickiej po remoncie