Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Medal 20-lecia powstania krakowskich dzielnic

Jak co roku w wielkim tygodniu, w środę radni dzielnicy spotkali się przy wielkanocnym stole z zaproszonymi gośćmi. Do życzeń osobistej pomyślności, dalszej dobrej współpracy przyłączyli się obecni komendanci policji, straży pożarnej, straży miejskiej, a także dyrektorzy domów i klubów kultury. Zaproszenie do dzielnicy było znakomitą okazją realizacji uchwał Rady Dzielnicy w sprawie uhonorowania medalami z okazji 20-lecia powstania krakowskich dzielnic osób szczególnie dla Mistrzejowic zasłużonych. Wystarczą już same nazwiska, by zrozumieć intencje jakimi kierowali się radni przyznając medale. Są nimi Dorota Rudy-Rudkowska długoletnia dyrektor Domu Kultury im. Andrzeja Bursy, który w tym roku obchodzi jubileusz 40-lecia oraz Stanisław Zięba radny miasta Krakowa oraz przewodniczący i radny Dzielnicy Mistrzejowice ubiegłych kadencji. W imieniu radnych medale wręczył przewodniczący dzielnicy Piotr Serafin. Przedstawiamy uzasadnienia uchwał. 

W roku 2012 Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy obchodzi Jubileusz 40-lecia działalności.  Przez wszystkie lata prowadzi szeroką działalność ukierunkowaną na rozwój artystycznych zainteresowań dzieci i młodzieży, zwłaszcza edukację teatralną. Społeczność Mistrzejowic z uznaniem odnosi się do zaangażowania i pracy, jaką na rzecz dzielnicy, a w szczególności jej młodzieży wnosi Grono Wychowawców. Przez blisko 40 lat kierowała nim Pani Dyrektor Dorota Rudy-Rudkowska. Przyznany przez Radę Dzielnicy Pani Dyrektor medal jest wyrazem podziękowania dla Wszystkich animatorów sztuki dzięki, którym tak wiele pokoleń młodzieży nauczyło się obcować ze sztuką.

Stanisław Zięba przez trzy kadencje był członkiem Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, w tym dwukrotnie jej przewodniczącym. W trakcie pełnienia funkcji przewodniczącego na terenie dzielnicy zrealizowano wiele znaczących inwestycji takich jak: Zespół Parkowy Mistrzejowice, budowa połączenia ul. ks. K. Jancarza z ul. Bohomolca. Przeprowadzono generalne remonty ulic i chodników. Na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych dzielnicy wprowadzono wiele imprez, w tym Wieczerzę Wigilijną połączoną z pomocą rzeczową dla mieszkańców Mistrzejowic. Jego działalność jako radnego dzielnicy, a także radnego Miasta Krakowa w dużym stopniu ukierunkowana jest na pomoc dla potrzebujących. Wszyscy pamiętamy, że był on inicjatorem powstania kuchni dla ubogich w os. Krakowiaków. Obecnie już po raz piaty pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa Przez wszystkie lata dał się poznać jako społecznik, a jego działalność w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju samorządności miasta Krakowa.

Wiesław Zając