Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Rusza tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego (1-30 kwietnia 2020)
budżet obywatelski

Więcej pieniędzy

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zaszło kilka ważnych zmian. Po pierwsze, sposóbpodziału środków. W tym roku rekordowo dużo przypadnie na dzielnice – aż 25,6 mln zł. Reszta – 6,4mln zł zostanie przeznaczona na część ogólnomiejską BO, przy czym koszt realizacji jednego projektunie może być niższy niż 25 tys. zł oraz wyższy niż 1,28 mln zł.W przypadku projektów dzielnicowych minimalna wartość zgłoszonego projektu to 2,5 tys. zł.Najwięcej pieniędzy trafi do dzielnic: Dębniki (2,124 mln zł), Nowa Huta (2,112 mln zł) i PrądnikBiały(1,994 mln zł). W zależności od dzielnicy różnią się też maksymalne kwoty przeznaczone najeden projekt. Ze szczegółowym podziałem środków można zapoznać się na stronie budzet.krakow.pl.

Jednoroczność projektów

Nowością w regulaminie jest też zapis o jednoroczności projektów. Wynika on z ustawy osamorządzie gminnym, która zawęża planowanie wydatków na budżet obywatelski wyłącznie dowydatków ujawnionych w uchwale budżetowej, które mają charakter roczny i nieprzekraczający rokubudżetowego. Jeśli zatem dany projekt zwycięży w głosowaniu w 2020 r., to wpisany zostanie douchwały budżetowej na rok 2021 i zadanie będzie realizowane w roku następnym czyli do 31 grudnia2021 r.

Obowiązujące terminy

Z wiadomych przyczyn spotkania konsultacyjne anulowano, ale to nie znaczy, że prace nad BOutknęły w martwym punkcie. Etap spotkań z mieszkańcami został przeniesiony do strefy wirtualnej.W ramach „Wspólnych Projektów 2020” działa 18 grup dyskusyjnych na Facebooku, gdzie mieszkańcymogą wypowiadać się o potrzebach swojej dzielnicy, przedstawiać własne pomysły i dyskutować natemat propozycji innych grupowiczów. Praca nad propozycjami zadań odbywa się we współpracy zAmbasadorami Lokalnej Partycypacji. W dyskusji może wziąć udział każdy mieszkaniec Krakowa,wystarczy dołączyć do jednej z grup na Facebooku dotyczącej wybranej dzielnicy.Od 1 do 30 kwietnia potrwa etap składania projektów. 7 sierpnia urzędnicy zaprezentują wynikioceny formalno-prawnej wniosków. Przez tydzień będą czekać na protesty od projektodawców,których pomysły nie zakwalifikowały się do następnego etapu. Głosowanie – internetowe i wtradycyjnych puntach – zaplanowano od 26 września do 5 października. Z kolei 26 październikapoznamy zwycięskie projekty, których realizacja nastąpi w 2021r.Niezmiennie zarówno na etapie składania projektów, jak i głosowania nie obowiązuje żaden limitwieku biorących w nich udziału krakowian. Chodzi o to, by każdy miał realną szansę wypowiedzieć sięi zdecydować co zrobić, by nasze miasto było bardziej przyjazne i odpowiadało potrzebom jegomieszkańców. BO miasto czeka na pomysły!

Budżet Obywatelski 1-30 kwietnia 2020