Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


ORGANIZACJA RUCHU NA ULICY KUCZKOWSKIEGO

Przedstawiamy 2 wersje propozycji zmiany organizacji ruchu na ulicy Kuczkowskiego w Krakowie. Propozycja została przygotowana przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, jako efekt spotkania z przedstawicielami Wspólnot Mieszkaniowych w siedzibie rady dzielnicy w dniu 27 marca br.

Wersja 1. zawiera znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” w górnej części ul. Kuczkowskiego. Oznakowanie to ma za zadanie zachowanie bezpieczeństwa ruchu dwukierunkowego na tym odcinku.

Wersja 2. obejmuje „strefą ruchu” – znaki D-52 oraz D-53 cały omawiany obszar. Zastosowane rozwiązanie umożliwi zachowanie możliwości parkowania na ww. ulicy, tak aby nie zmniejszyć liczby miejsc parkingowych używanych obecnie na zasadach obowiązujących na drogach publicznych. Dodatkowo pojazdy wyjeżdżające ze strefy ruchu są traktowane jako włączające się do ruchu, co wiąże się z demontażem znaku A-7 „ustąp pierwszeństwa”.

Uwagi do zaproponowanych wersji proszę kierować na adres dzielnicy: rada@dzielnica15.krakow.pl do dnia 10 maja 2019 r.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice

Marek Hohenauer