Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Zaniedbania, za które płacimy

W 2007 roku liczna grupa najbardziej zaangażowanych mieszkańców wystąpiła z prośbą o budowę miejsc postojowych na osiedlu Złotego Wieku, przy ulicy Wawelskiej. Jak sprawa wygląda dziś? Zapraszam do zapoznania się z dotąd nie ujawnianymi decyzjami i procedurami.

Idea budowy wyżej wymienionych parkingów jest bezdyskusyjnie słuszna, a mówiąc dosadniej priorytetowa dla mieszkańców naszego osiedla. Problem jaki stanowi znalezienie pustego miejsca dla pojazdu w godzinach wieczornych stanowi duże wyzwanie. Chcąc całościowo nakreślić sprawę będę podpierał się posiadanymi dokumentami. W miarę głębszego wdrażania się w „papiery” temat staje się zarazem bardziej ciekawy, co powodujący rozgoryczenie. W 2009 roku procedura ruszyła. Zostały przeznaczone środki finansowe na wstępne dokumentacje oraz odbyły się liczne spotkania z wszelakimi wydziałami Miejskimi takimi jak: ZIKiT, Wydział Architektury, Miejski Konserwator Zabytków. Obiecano mieszkańcom nader szybką realizację kilkudziesięciu stanowisk postojowych. Jak wynika z pism pracownik wydziału zabytków dopuścił taką możliwość, a zarówno poprzednia rada dzielnicy jak i Zarząd Infrastruktury podjęli się dokończenia zadania, a czego początkiem było opracowanie koncepcji. Następne informacje przestają być spójne z ustaleniami i w opinii większości osób z którymi rozmawiałem powodują zdenerwowanie. Słusznie? W 2010 roku obiecana koncepcja wpłynęła do urzędu i została zatwierdzona podpisem byłego przewodniczącego Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice. Mieszkańcy byli wielokrotnie informowani o rychłym zakończeniu inwestycji zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi. Czy nastąpiło zaniedbanie? Czy zostali oszukani? Według powszechnej opinii tak właśnie było. Rzeczony plan warty kilkanaście tysięcy złotych zakładał budowę parkingów w zupełnie innym rejonie!

O miejscach postojowych w newralgicznym punkcie nie było mowy.  Dlaczego więc ostatnie pisma z różnych miejskich wydziałów zapewnią o toczącej się normalnie procedurze? Przedstawię, co udało mi się ustalić od zeszłego roku kiedy jako radny postawiłem sobie za punkt honoru prześwietlenie całego tego bardaku, puenta jest zaskakująca. Pierwszą sprawą są pieniądze. Jest to bardzo kosztowana inwestycja przekraczająca możliwości roczne Rady Dzielnicy. Jednak mimo wydawałoby się niemożliwej do przeskoczenia trudności udało się znaleźć porozumienie i ustalić finansowanie budowy w cyklu trzyletnim. Drugą sprawą jest położenie wspominanych parkingów na terenie działki fortecznej. W tym miejscu chcę uspokoić, z biura konserwatora dobiegają wypowiadane w pozytywnym tonie obietnice.

Gdzie więc jeszcze wystąpiło przytaczane przeze mnie w tytule zaniedbanie? Chodzi o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z roku… 2000 zabraniający jakichkolwiek ingerencji w teren! Każdej precyzyjnie myślącej osobie nasuwają się pytania: dlaczego wcześniej nie było o tym mowy? Dlaczego nie informowano nas- mieszkańców? Dlaczego więc zapewniano o szybkiej budowie, podczas gdy i koncepcja i plan zagospodarowania mówią inne rzeczy? Dlaczego ostatecznie nie postarano się o zmianę w tych zapisach w 2009 roku? Mimo starań nie da się logicznie odpowiedzieć na pytania, które powinny być skierowane do osób zajmujących się sprawą od początku. By jednak nie pogrążać się w nastrojach bezsilności obiecuję z ręką na sercu:  wystąpiliśmy do ZIKiTu o zmianę w zapisach planu zagospodarowania przestrzennego, mając na względzie co najmniej dwuletnie opóźnienie. Co więcej, uchwalone fundusze pozwolą na budowę i remont obu wspominanych przeze mnie terenów. Dodatkowo, by nie pozostać gołosłownym wkrótce postaram się uruchomić stronę internetową zawierającą wszystkie dokumenty. Z państwa poparciem udaje się realizować najważniejsze plany i projekty dla naszego miejsca zamieszkania. Z całego serca dziękuję, a o postępach w wyżej wymienionej sprawie zobowiązuję się informować na bieżąco nie biorąc przykładu z poprzedników! 

Michał  Drewnicki
http://twitter.com/MichalDrewnicki