Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Obwieszczenie
aktualności

Urząd Miasta Krakowa informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mistrzejowice-ks. Jancarza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją

od dnia 17 października do 16 listopada 2016 roku

w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, w godzinach pracy Biura.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi dla tego obszaru zostanie przeprowadzona 2 listopada 2016 roku w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godzinie 15.