Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Spotkanie zespołu Bezpieczny Kraków

Bezpieczny Kraków to zespół zadaniowy złożony z przedstawicieli Radnych Dzielnicy, Straży Miejskiej, Staży Pożarnej i Policji oraz mieszkańców. 21 września odbyło się wyjazdowe posiedzenie zespołu w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym przez Los. Podczas spotkania pracowano nad zadaniami zespołu na najbliższy okres oraz dokonano podsumowania działań służb mundurowych w okresie ŚDM.

W trakcie dyskusji poruszono bardzo ważne kwestie – poruszania się samochodami na drogach wewnętrznych i przepisów z tym związanych oraz prawem drogowym. Przede wszystkim rozmawiano na temat samowolnych ustawień znaków drogowych w osiedlach na terenach Spółdzielni Mieszkaniowych. Zwrócono uwagę także na kwestie prawne, dotyczące dróg wewnętrznych i na bezpieczeństwo w tym zakresie oraz na kompleksowe rozwiązania, a nie tylko doraźne, które nie przynoszą właściwych efektów. Przedstawiono problemy komunikacyjne i porządkowe w os. Oświecenia, największym skupisku mieszkaniowym w naszej dzielnicy, gdzie występuje problem parkowania samochodów i usuwania wraków samochodowych z parkingów. Zespół omówił działania w tej materii. Poruszono także temat parkowania pojazdów przez szlabanem blokującym wjazd do os. Oświecenia, bl. 49, i inne strony ul. ks. Jancarza.

W spotkaniu uczestniczyli: Jakub Cieśla – Radny Dzielnicy XV Mistrzejowice, Adam Grelecki – Sekretarz Zespołu, Jacek Hajduk – Przedstawiciel Straży Pożarnej, Janusz Jędrzejewski – Przedstawiciel Straży Miejskiej, Bogdan Kusior – Radny Dzielnicy XV Mistrzejowice, Janusz Magiera – Przedstawiciel Policji, Andrzej Mazur – Przewodniczący Zespołu, Jacek Trzop– Przedstawiciel Mieszkańców, Sławomir Chochół – Z-ca Komendanta KP 7 Policji oraz Nikodem Stasiak– p. o. Z-ca Naczelnika Wydz. Prewencji Komisariatu Policji.