Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Komunikat

W dniu 03.06.2016r. weszło w życie Zarządzenie Nr 1443/2016 Prezydenta Miasta Krakowaw sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych. Zapraszamy osoby fizyczne posiadające dachy budynków pokryte wyrobami zawierającymi azbest lub elewacje z tego rodzaju wyrobów lub też zgromadzone odpady azbestowe, do zapoznania się z ww. Regulaminem, który dostępny jest: na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa pod adresem www.bip.krakow.pl.

Na stronie internetowej www.bip.krakow.pl. dostępne są również wnioski, które mogą składać osoby zainteresowane świadczeniem usługi usuwania wyrobów zawierających azbest lub odpadów azbestowych organizowanej przez Gminę Miejską Kraków. Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania limitu środków zarezerwowanych w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2016, na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. W przypadku przekroczenia limitu środków przeznaczonych na świadczenie ww. usług w 2016r., rozpatrzenie kolejnych wniosków nastąpi w następnym roku budżetowym. W razie zmiany Regulaminu wymagane będzie wystąpienie z nowym wnioskiem.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa: nr tel. 12 616 87 89.