Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Konkurs plastyczny na ilustrację do Legendy Nowohuckiej

Do udziału zapraszamy uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Celem  konkursu  jest  zachęcenie  dzieci  do  bliższego  poznania  Nowej  Huty  –  dzielnicy, w której się urodziły i mieszkają. Nowa Huta jest najmłodszą dzielnicą Krakowa, zbudowaną w drugiej połowie XX wieku, powstała jednak na terenach dawnych podkrakowskich wsi. Miejscowości te, takie jak Mogiła, Czyżyny, Bieńczyce, Krzesławice, Mistrzejowice, Branice itp.  posiadają   niemal  tysiącletnie  dzieje,  własną  kulturę, folklor  i  obyczaje,  podania
i legendy. Niektóre z nich weszły do skarbnicy naszej kultury, jak np. Legenda o Wandziei warto je poznać. Nasza inicjatywa zyskała uznanie portalu Czasdzieci.pl i otrzymała nominację do nagrody Słoneczniki 2013.

Regulamin konkursu:
1) Format prac: A4 lub A5
2) Techniki plastyczne dowolne (malowanie, rysowanie, formy i techniki mieszane itp.)
3) Uczestnicy wykonują ilustrację do wybranej legendy nowohuckiej, zamieszczonej na naszych stronach   internetowych: kuznia.edu.pl i biblioteka.kuznia.edu.pl: Gdy się podpisze cyrograf…, Zemsta świętego dębu, Tajemnica huty w Mogile opracowane przez Ryszarda Dzieszyńskiego.
4) Jury oceni: pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę.
5) Każda szkoła/klasa może nadesłać dowolną ilość prac, natomiast uczestnicy indywidualni maksymalnie do 2 prac.
6) Do konkursu zapraszamy dzieci z klas I-III.
7) Prace prosimy składać w Klubie „Kuźnia” na os. Złotego Wieku 14,
31-618 Kraków, tel.12 641 68 75, 12 648 08 86 do 20 maja 2014 r.

8) Ilustracje należy opatrzyć metryczką:
- imię, nazwisko uczestnika
- wiek i klasa
- numer telefonu, adres, dzielnica
- wybrana legenda
     oraz dodatkowo w przypadku zgłoszeń zbiorowych:
     imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna, telefon kontaktowy, numer
     i adres  szkoły.
9) Prace prosimy nadsyłać/przynosić w teczkach lub kopertach z dokładnymi danymi uczestnika.
10)Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a dla nauczycieli - opiekunów podziękowania za pomoc uczniom w przygotowaniach.
11)Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  oraz otwarcie wystawy najlepszych prac odbędzie się 14 czerwca 2014 r. w Klubie „Kuźnia”, os. Złotego Wieku 14 w czasie festynu „Święto Kuźni” w godz. 15.00 – 18.00.
Prace konkursowe będą wystawione w Klubie „Kuźnia”. Wystawa potrwa do 31 lipca 2014.
12) Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronach  internetowych: www.biblioteka.kuznia.edu.pl oraz www.kuznia.edu.pl
13) Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.

                      Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Informacji udziela p. Małgorzata Mokrzycka
tel. 12 641 68 75 biblioteka@kuznia.edu.pl