Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Twoja opinia ma znaczenie!

Konsultacje społeczne

W związku z prowadzonymi pracami projektowymi dla zadania:

Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Bora Komorowskiego –

 Dobrego Pasterza – Bohomolca

 

informujemy o możliwości uczestniczenia w konsultacjach społecznych dotyczących tej inwestycji. Szczegółowe rozwiązania techniczne są dostępne na stronach: www.pxme.pl (projektant) oraz www.dzielnica15.krakow.pl (Rada Dzielnicy XV)

Wnioski, opinie i uwagi można składać w siedzibie Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, przy ul. Miśnieńskiej 58, lub wysyłać na adres e-mail: konsultacje@pxme.pl w okresie od 26.03.2014 r. do 12.04.2014 r.

Jest to budowa układu drogowego komunikującego strefę handlową, która powstanie w tym rejonie. Projektowany układ obejmuje swym zakresem budowę nowych elementów infrastruktury komunikacyjnej oraz przebudowę wraz z dostosowaniem do obowiązujących parametrów istenijących jezdni i ulic w bezpośrednim sąsiedztwie. W ramach dokumentacji przeprojektowano istniejące 3-wlotowe skrzyżowanie ulicy Dobrego Pasterza z ul. Bohomolca na pełnowymiarowe 4-wlotowe skrzyżwoanie wyposażone w sygnalizację świetlną, wydzielone pasy do prawo/lewoskrętów, pasy wlączeń/wyłączeń, zatoki autobusowe oraz ciągi pieszo-rowerowe.

Ulicę Gen. Bora Komorowskiego poddano zabiegowi umożliwiającemu wykonanie bezpośredniego połączenia jej południowej jezdni ze wspomnianym wyżej skrzyżowaniem poprzez wykonanie estakady. Z kolei jezdnia północna została wyposażona w bezpośredni zjazd na prawoskręty z działką strefy handlowej. Dodatkowo na ulicy Gen. Bora Komorowskiego zlokalizowano zatoki autobusowe oraz ciagi pieszo-rowerowe. Wychodząc a przeciw pieszym oraz niepełnosprawnycm uczestnikom ruchu zaprojektowano windy umozliwiające komunikację pozomu „zero” z chodnikami na estakadzie.

Opisana przez nas ogólnie inwestycja będzie realizowana dwuetapowo. Etap II przewiduje późniejszą budowę łącznicy zjazdowej w kierunku skrzyżowania z ulicą Izydora Stella Sawickiego. Jeszcze raz zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach.

Wiesław Zając

Projektowana droga łącząca ul. Gen. Bora Komorowskiego z ul. Dobrego Pasterza - kliknij na mapkę, aby powiększyć