Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


"Tydzień z internetem" w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej

Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie zgłosiła udział (i dokonała rejestracji) w ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem 2012”, której hasłem przewodnim jest aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa.  Przedsięwzięciu patronuje koalicja „Dojrz@łość w sieci” działająca na rzecz zachęcania osób starszych do aktywnego korzystania z Internetu. Partnerami kampanii są firmy Microsoft i UPC, Telekomunikacja Polska SA, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Fundacja Matematyków i Informatyków Niepełnosprawnych Ruchowo, Związek Harcerstwa Polskiego.

Celem działań prowadzonych przez Bibliotekę jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości Internetu, przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa  informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania w uzyskiwaniu wiedzy i informacji, a także do zachęcania z korzystania z Internetu w Bibliotece.  Obecnie w Bibliotece Głównej NhBP trwa kurs komputerowy dla seniorów (pierwszy cykl). Pełny cykl zajęć to szesnaście jednogodzinnych spotkań  dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i środy). Celem kursu jest wsparcie seniorów w nadążaniu za zmieniającą się rzeczywistością, wprowadzenie ich w trudny świat nowoczesnych technologii i pokonanie obaw wynikających z braku wiedzy w tym zakresie. Każdy z uczestników otrzyma podręcznik obsługi komputera dla seniorów oraz zaświadczenie ukończenia kursu. Drugi cykl kursu rozpocznie się w maju br. Kursy komputerowe dla seniorów prowadzą również: Filia nr 4 - „Między myszą a siecią” i  Filia nr 6  w cyklu: „e-Senior”.

Biblioteka popularyzuje również zasady bezpiecznego korzystania z Internetu wśród młodych użytkowników bibliotek. W Oddziałach dla Dzieci Nowohucka Biblioteka Publiczna prowadzi lekcje  biblioteczne nt. bezpiecznego Internetu dla dzieci, organizuje spotkania w cyklach: „Dzieci w sieci”, Dzieciaki sieciaki- bezpieczny Internet”, „Zostań sieci@kiem”.

Nowohucka Biblioteka Publiczna zaprasza na imprezy organizowane w naszych placówkach w dniach  26 - 30 marca 2012 r.   Szczegóły w marcowym harmonogramie imprez www.biblioteka.krakow.pl