Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Święto Niepodległości w interpretacji artystycznej dzieci z Przedszkoli z XV

Gdy zapytałyśmy nasze przedszkolaki „Co to jest Ojczyzna?” – usłyszałyśmy … to Polska, …rodzina, …i las, …i nasze miasto, …i ja i moi koledzy… Przedszkolak ekscytuje się otaczającym światem w każdym wymiarze. Wszystko jest dla niego ciekawe, interesujące, warte poznania. Każdy dzień to okazja do przeżywania czegoś nowego, do gromadzenia doświadczeń, wiedzy i nabywania umiejętności. Wprowadzanie dzieci w świat naszej kultury, historii i tradycji to elementy edukacji patriotycznej, która pozwala zasiać ziarenko miłości do  Ojczyzny. Dzieci rozpoczynają od tego co im najbliższe – rodzina, miejsce w którym mieszkają, osiedle, dzielnica, miasto, region, kraj. Gdy to połączymy z emocjami, uczuciami to osiągniemy wspaniałe efekty.
Dzień Niepodległości to  zawsze „niecodzienne wydarzenie” w przedszkolu. Wybieramy różne sposoby świętowania historii naszego narodu i uczymy tego nasze przedszkolaki. Pozwalamy im przeżyć ten dzień odświętnie. Angażujemy w to rodziców, dziadków, harcerzy i żołnierzy. To dzień, kiedy dzieci mogą dotknąć flagi, zawieszają ją, stają w postawie do hymnu, słuchają opowieści, jak to z tym orłem było…

„ Uwielbić pamięć tamtych dni -  pokłon im składamy…”.
 13 listopada 2013 r. Dom Kultury im. Andrzeja Bursy na osiedlu Tysiąclecia stał się „naszą małą ojczyzną” - niesamowitym miejscem, w którym atmosfera podniosłości i miłość do Polski pozwalała najmłodszym przeżywać „ten dzień” w sposób szczególny. To tu spotkały się dzieci z Samorządowych Przedszkoli Dzielnicy XV Mistrzejowice – Przedszkola nr 64, 125, 131, 144, 148, 152, 177, 187 wraz z przedstawicielami wojska, rodzicami, dziadkami i przewodniczącym Rady Dzielnicy XV panem Piotrem Serafinem. Uroczystość miała na celu kształtowanie postaw patriotycznych, budzenie wśród najmłodszych zainteresowania historią własnego narodu, jak również propagowanie wychowania przedszkolnego w środowisku oraz rozwinięcie  współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
Przedszkolaki zapamiętają ten dzień dzięki tańcom, które sami zatańczyli, dzięki legendom, które opowiedzieli, pieśniom wspólnie śpiewanym  i dzięki szczególnej podniosłej atmosferze. Każde przedszkole przygotowało swój niepowtarzalny repertuar, obok przepięknie recytowanych wierszy, wzruszających pieśni patriotycznych, mogliśmy podziwiać polskie tańce - mazura, krakowiaka, poloneza oraz  obejrzeć inscenizacje legend i wydarzeń historycznych. Tu na scenie wszystko działo się naprawdę i taniec, i piosenka, i orzeł był prawdziwy na czerwonym tle… wszystko tak jak to widzą i czują najmłodsi.

Iwona Duran, Ewa Gieracka, Edyta Mróz
Nauczycielki Samorządowego Przedszkola nr 131
 „STOKROTKA” na osiedlu Złotego Wieku