Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Konsultacje społeczne

Urząd Miasta Krakowa realizując uchwałę nr LXXXI/1257/13 Rady Miasta Krakowa z 11 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dot. propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przystępuje do konsultacji społecznych wspomnianej uchwały wraz z jej załącznikiem i prosi o wyrażenie opinii co do propozycji w niej zawartych.

Propozycja Radnych Miasta Krakowa zakłada ograniczenie handlu detalicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w Wigilię, Wielki Piątek i każdą niedzielę do godz. 12.00. Przepisy te nie będą stosowane do aptek, stacji paliw, sklepów usytuowanych w stacjach paliw, a także placówek handlu detalicznego mieszczących się w hostelach, motelach i hotelach.

Konsultacje społeczne trwają od 4 listopada do 3 grudnia 2013 r. Wszelkie informacje dot. konsultacji publikowane są na Serwisie Dialog Społeczny Urzędu Miasta Krakowa (www.dialoguj.pl).
Uprzejmie proszę o przekazanie uwag i opinii do propozycji Radnych Miasta Krakowa do 3 grudnia 2013 r. na adres: Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków w formie pisemnej – papierowej lub elektronicznej na adres: dialoguj@um.krakow.pl.
Wszystkie uwagi i opinie zebrane podczas konsultacji społecznych zostaną przekazane Radnym Miasta Krakowa, którzy na jej podstawie będą mogli podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego ograniczenia godzin handlu detalicznego.

Ogłoszenie ---> kliknij tutaj
Uchwała ---> kliknij tutaj
Załącznik ---> kliknij tutaj