Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Informacja

Na terenie miasta Krakowa na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa jest wykonywana kompleksowa modernizacja mapy zasadniczej i operatu ewidencji gruntów i budynków.
W chwili obecnej  wykonywane są geodezyjne pomiary terenowe i inne czynności związane z wyżej wymienionym zleceniem, mające na celu poprawę jakości i aktualności danych znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Wykonawcy tych prac będą posiadać identyfikatory imienne, dokument upoważniający o nazwie „zgłoszenie pracy geodezyjnej”, potwierdzony przyjęciem przez upoważnionego w imieniu  Prezydenta Miasta Krakowa pracownika Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (okazywany na życzenie) oraz kopie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji operatu ewidencyjnego.
Teren objęty modernizacją obejmuje jednostkę ewidencyjną Nowa Huta obręb nr 1 - to obszar ograniczony od północy granicą miasta Krakowa, od zachodu wschodnią granicą cmentarza Batowickiego, od strony południowej przebiega częściowo po terenie osiedli mieszkaniowych :Osiedle Złotego Wieku, Osiedle Bohaterów Września, Osiedle Piastów.
Do wykonania czynności technicznych związanych z modernizacją upoważnione zostało Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne w Krakowie Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 10.

 

kliknij na obrazek, aby powiększyć