Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Otwarte zajęcia biegowo-marszowe Nordic Walking

Rada i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice oraz Ognisko TKKF „Apollo” serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w otwartych zajęciach biegowo-marszowych Nordic Walking które odbywać się będą we wtorki i czwartki w godz. 18:30 – 19:30.

Miejsce zbiórki przy Szkole Podstawowej nr 89 w Krakowie, os. Piastów 34 a. Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe.

Kije Nordic Walking będą wypożyczane nieodpłatnie w miejscu zbiórki.

Okres trwania zajęć maj – czerwiec oraz wrzesień – październik 2013 r.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela  Leszek Tytko, tel. 512-142-810REGULAMIN TRENINGÓW BIEGOWO-MARSZOWYCH
przy Szkole Podstawowej nr 89 w Krakowie, os. Piastów 34 a


1.    Organizatorem Treningów Biegowo-Marszowych jest Wojewódzki Zarząd Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie,
ul. Lenartowicza 14, tel/fax 12-633-26-62.

2.    Zajęcia w ramach Treningów Biegowo-Marszowych odbywają się cyklicznie, 1-2 razy w tygodniu.

3.    Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

4.    Nie trzeba być obecnym na wszystkich treningach, choć zaleca się regularne uczestnictwo w zajęciach.

5.    Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych instruktorów, wyznaczonych do tego przez Organizatora.

6.    Podczas trwania zajęć ich uczestnicy powinni stosować się do zaleceń instruktorów.

7.    Zajęcia mają charakter praktyczny i ukierunkowane są na konkurencje biegowe i marszowe, w tym marsze z kijami Nordic Walking.

8.    Uczestnicy zajęć proszeni są o punktualne stawienie się w wyznaczonym miejscu spotkania przy szkole.

9.    Zaleca się, aby uczestnicy treningów mieli obuwie sportowe i odzież przystosowaną do biegania i marszu oraz do aktualnych warunków pogodowych.

10.    Uczestnicy mogą wypożyczyć nieodpłatnie kije Nordic Walking na podstawie dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja, prawo jazdy itp.), który zostanie zwrócony po zdaniu sprzętu.

11.    W treningach mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby młodsze mogą wziąć udział w zajęciach tylko w towarzystwie pełnoletnich opiekunów.

12.    Prowadzący ma prawo odmówić udziału w treningach osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

13.    Organizator zapewnia szatnię

14.    Organizator nie bierze odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni.
.
15.    Uczestnicy zajęć zobowiązani są do uszanowania miejsc odbywania treningów, jak również pracy prowadzących zajęcia.

16.    Uczestnicy obowiązani są wypełnić i złożyć oświadczenie o stanie zdrowia

17.    Uczestniczy objęci są przez Organizatora ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.


    Organizator
    Zarząd Wojewódzki
    Małopolskiego TKKF