Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Trwają prace nad zmianą Studium uwarunkowań

Trwają prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. W biurze Rady Dzielnicy mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem (wersją roboczą) tego dokumentu – część II Kierunki zagospodarowania przestrzennego Tom 3 – materiały dla Dzielnicy. Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice na sesji w dniu 24 stycznia br. podjęła uchwałę wnioskując do Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa o ujęcie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla jednostki urbanistycznej 45 następujących zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:

•    „Fort Nr 48 Batowice” na działce nr 215/27 obr. 1 jednostka ewidencyjna Nowa Huta mającego na celu umożliwienie budowy ciągów komunikacyjnych i nowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy Wawelskiej os. Złotego Wieku.
•    Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Mistrzejowice II” usytuowanego na działce nr 151/34 obr. 2 jednostka ewidencyjna Nowa Huta

oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 19/450 obr. 5 jednostka ewidencyjna Nowa Huta z przeznaczeniem na teren zieleni urządzonej – ZU.

W dniu 7 lutego br. odbyło się spotkanie w Biurze Planowania Przestrzennego UMK, w którym uczestniczyli wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Józef Pilch, przewodniczący Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice Piotr Serafin.  Miało ono na celu omówienie możliwości wprowadzenia powyższych propozycji (zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) do opracowywanego projektu. Będzie to możliwe po uchwaleniu przez Rade Miasta Krakowa głównego dokumentu, jakim jest Studium.