Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Bezpłatne porady prawne

Od października w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice będą odbywać się dyżury prawnika-wolontariusza, udzielającego bezpłatnych porad prawnych. W porozumieniu z Fundacją Cognosco Rada Dzielnicy chce zapewnić pomoc prawną dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Pierwszy dyżur już w poniedziałek, 1 października 2012 r. w godzinach 17-19.

Polski system prawny jest często niezrozumiały. Wiele osób popada w kłopoty kiedy bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika prowadzi swoje sprawy. Problemem jest dostępność usług prawnych dla najuboższych, których nie stać na opłacenie adwokata. Poradnia Prawna Fundacji Cognosco proponuje pomoc niezamożnym osobom, potrzebującym porad pranych oraz prowadzenia w ograniczonym zakresie ich spraw.

Wolontariusze Fundacji pełnią dyżury, podczas których przyjmują osoby potrzebujące pomocy prawnej. Podczas spotkań wolontariusz zapoznaję się ze sprawą, przedstawia swoje stanowisko. Następnie zaś analizuje dokładnie z zebraną dokumentacje. Podczas kolejnych spotkań wolontariusz uświadamia odbiorcę o przysługujących mu prawach i informuje o drodze postępowania. W przypadku skomplikowanych spraw wolontariusz zasięga opinii przełożonego. Po rozpoznaniu sprawy, w przypadku braku możliwości wyjaśnienia jej z klientem, wolontariusz sporządza pisma przedprocesowe i procesowe wraz z zainteresowanym. Jednocześnie prawnicy, po wstępnym rozpoznaniu, radzą klientom przekazanie sprawy do odpowiednich organów. Mogą polecić także,aby sprawą zajmował się profesjonalny prawnik, bądź kancelaria prawna. Wolontariusz Fundacji nie prowadzi tej sprawy w imieniu potencjalnego Mandanta.  Osoby korzystające z bezpłatnych porad prawnych będą musiały podpisać następujące oświadczenie:

1. Jestem osobą niezamożną. Nie stać mnie na korzystanie z płatnej pomocy prawnej.
2. Mojej sprawy nie prowadzi obecnie żaden adwokat lub radca prawny.
3. Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza prawnika prowadzącego sprawę jest wyłączona, z wyjątkiem wypadku umyślnego wyrządzenia szkody.
4. Przyjmuję do wiadomości, że prawnicy prowadzący sprawę w ramach Poradni nie mogą odmówić zeznań na temat faktów, o których dowiedzieli  w toku prowadzenia sprawy. Oznacza to, że  są oni zobowiązani wyczerpująco odpowiedzieć na pytania sądu, prokuratora, Policji lub innego w danej sprawie uprawnionego organu.
5. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że:
- złożenie powyższego oświadczenia jest dobrowolne
- administratorem bazy danych jest Fundacja „Cognosco” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Karmelickiej 20
- zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych (__.) mam prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, moje dane osobowe nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami określonymi w treści oświadczenia (art. 26 ust.1 pkt 2  ustawy) oraz, że moje dane nie będą udostępniane innym  podmiotom.